Rekapitulasi Perkara Banding Tahun 2024
Silahkan lihat pada baris Satuan Kerja untuk melihat detail Perkara Banding.

Notes:  Penyelesaian Perkara (%): 56.10 Total Masuk : 28 Total Putus : 26 Minutasi : 23 Sisa Perkara : 18

No. Nama Satker Sisa Tahun Lalu Masuk Tahun Ini Putus Sisa Minutasi Penyelesaian Perkara (%)